Club Hotel Praha logo
English    Česky


Obchodní podmínky clubhotelpraha.com

1. Pojmy

1.1.Provozovatel portálu clubhotelpraha.com a spravcé ubytovacího zařízení clubhotelpraha - společnost intourist Praha s.r.o. se sídlem: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1. IČO.: 07546475 Telefon: +420 773 966 969 & +420 602 969 374 email: intourist@email.cz. Dalé společnost intourist Praha s.r.o. spravuje kavárnu a galerii Neo Praha. Obě provozovny se nachází na adrese Ječna 509/12, Nové Město, 120 00 Praha 2.

1.2.Ubytovací zařízení – vlastník/nájemce ubytovacích prostor, poskytující Zákazníkovi služby podle Objednávky uzavřené mezi Provozovatelem portálu clubhotelpraha.com a Zákazníkem.

1.3. Zákazník – osoba (fyzická nebo právnická) objednávající si služby nabízené v Ubytovacích zařízení

2. Úvodní ustanovení

2.1.   Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztahy mezi Provozovatelem portálu clubhotelpraha.com a Ubytovacím zařízením při realizaci zprostředkování rezervace ubytování nabízených Ubytovacím zařízením na Webu Provozovatele.

2.2.   Smluvní vztah mezi Provozovatelem portálu Hotel cz. a Ubytovacím zařízením se dále vedle těchto VOP a aktuálně platného ceníku Ubytovacího zařízení ( dále jen „Ceník“ ) řídí smlouvou o zprostředkování, smluvní vztah mezi Provozovatelem clubhotelpraha.com a Zákazníkem se vedle těchto VOP řídí Všeobecnými podmínkami uveřejněnými na internetovém portálu www.clubhotelpraha.com

2.3.    Tyto Všeobecné obchodní podmínky se použijí vždy, pokud Smlouva nebo jiné písemné ujednání mezi Smluvními stranami neobsahuje úpravu jinou. Jednotlivá ustanovení těchto VOP lze změnit nebo vyloučit ve Smlouvě.

3.Rozhodné právo a právní režim

3.1. Smluvní vztahy mezi Smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.

4.Proces objednání služeb a jejich úhrady

4.1. Objednání

Zákazník vyjadřuje svůj zájem o službu odesláním poptávkového formuláře. Provozovatel portálu clubhotelpraha.com ověří u Ubytovacího zařízení volnou kapacitu v termínu, který Zákazník požaduje a sdělí Zákazníkovi informace o dostupnosti a konkrétní ceně ubytování pro vybraný termín. Závazné objednání služby nastává v okamžiku telefonického nebo písemného potvrzení objednávky Zákazníkem a Provozovatelem (zaslání Ubytovacího poukazu Zákazníkovi).

4.2. Cena služby

Cena služby je určována Ubytovacím zařízením, Provozovatel portálu clubhotelpraha.com cenu služby nenavyšuje. Cena je závislá na vybraném termínu, počtu osob a dalších parametrech, které zadává Zákazník v poptávce. Poskytovatel před závazným potvrzením informuje Zákazníka o konečné ceně, po jejím schválení Zákazníkem dojde k závazné objednávce služeb. Ceny zobrazené u jednotlivých Ubytovacích zařízení jsou orientační a nejsou závazné do doby závazného potvrzení rezervace Poskytovatelem (zaslání Ubytovacího poukazu).

4.3. Platební podmínky

Platba se provádí v Ubytovacím zařízení. U některých rezervací a to zejména u skupinových rezervací je Ubytovacím zařízením nebo provozovatelem portálu clubhotelpraha.com požadována garance kreditní kartou nebo platba zálohy až do výše 100% ceny pobytu. O garanci kreditní kartou nebo platbou dopředu je Zákazník informován v průběhu procesu potvrzení rezervace.

5. Storno podmínky a reklamace

5.1 Storno podmínky si upravuje Ubytovací zařízení. V případě, že Ubytovací zařízení nemá definované vlastní storno podmínky, je u garance kreditní kartou při nedojezdu účtována první noc. Pokud je rezervace zrušena (za zrušení rezervace se považuje písemné potvrzení Poskytovatele o zrušení rezervace) 24 hodin před příjezdem hosta, není u garance kreditní kartou uplatněn žádný stornopoplatek.

5.2. Zákazník je povinen informovat Poskytovatele o všech změnách v rezervaci nebo jejím zrušení písemně.

5.3. Reklamace kvality ubytování a služeb poskytnutých Ubytovacím zařízením se provádí přímo v Ubytovacím zařízení

5.4. Reklamace služeb Poskytovatele je možná písemně elektronicky na emailové adrese intourist@email.cz

6. Ochrana osobních údajů

6.1. Zpracování osobních údajů

Zákazník výslovně souhlasí s tím, že provozovatel portálu clubhotelpraha.com je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména se Zákonem č. 101/2000 o ochraně osobních údajů zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které mu pro účely zpracování objednávky poskytl. Zákazník vyslovuje souhlas se zasíláním Obchodních sdělení na svou emailovou adresu samotným odesláním poptávkového formuláře na stránce clubhotelpraha.com. Tento souhlas má Zákazník možnost kdykoliv zrušit na stránce http://www.clubhotelpraha.com/unsubscribe/?email="email Zákazníka".

6.2. Nahrávání telefonických hovorů

Zákazník souhlasí s tím, že jsou všechny telefonní hovory nahrávány z důvodu zkvalitnění služeb a zaznamenání vyjádření souhlasu Zákazníka s podmínkami a potvrzení Objednávky s tím, že svůj souhlas výslovně či konkludentně vyjádří tím, že pokračuje v telefonickém rozhovoru s pracovníkem Provozovatele portálu clubhotelpraha.com.

7.Platnost a účinnost

7.1.  Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.9.2010. Smluvní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti těchto Všeobecných obchodních podmínek zůstávají v platnosti a řídí se obchodními podmínkami platnými v době jejich vzniku.

7.2. Platné znění těchto Všeobecných obchodních podmínek je k dispozici v sídle Provozovatele portálu clubhotelpraha.com a je zveřejněno na webových stránkách provozovatele www.clubhotelpraha.com.Recepce: +420 220 516 003  |  Hot-line: +420 773 966 969  |  Email: intourist@email.cz     Adresa: Ječná 12, Praha 2 - 12000